CLOUD PDKS SİSTEMİ - Web Tabanlı PDKS

Cloud PDKS Sistemi Teknik Özellikleri

• Online Aktarma ve Puantaj Yapma
• Raporları İstenilen Saatte Online Mail Atma
• Birden Fazla Şirket Açabilme (Resmi, Gayrı resmi)
• Sınırsız Şekilde Kullanıcı Tanımlama
• Excel’den Personelleri Programa Alma ve Aktarma
• Personelleri Diğer Şirketlere Kopyalama
• Yıllık İzin Takip Sistemi
• Şirket Demirbaşları takip sistemi
• Personel İhtarları Takip sistemi
• Vardiya Planlama (Günlük, Haftalık, Aylık)
• Geç Gelme, Erken Çıkma, Devamsız, İzinli, Çalışan Raporları Alabilme
• Toplu Günlük İzin ve Toplu Saatlik İzin Tanımlama
• Toplu Giriş Çıkış Tanımlama ve Silme
• Toplu Vardiya Düzenleme
• Giriş Çıkışları, İzinleri, Kazançları, Kesintileri Bir Şirketten Diğer Şirkete transfer yapabilme Özelliği
• Anlık Puantaj Yapabilme Özelliği
• Geç gelene, Erken Çıkana Ücretsiz İzinlere Ceza Tanımlayabilme
• Personel Bazlı İçtima Raporu alma
• Hafta içi Devamsızlık Yapana İsteğe Göre Hafta sonu Hak ediş Kesintisi Yapma
• Mesaileri Yuvarlama Özelliği
• Haftalık 45 Saat Üzeri Mesai Verme Özelliği
• Aylık 225 Saat Üzeri Mesai Verme Özelliği
• İstenildiği Kadar Bordo Alanı Tanımlama
• Günlük 9 Saat Çalışan İşletmelerde (Tekstil Firmaları vb.) Çalışmaların Aylık 225 Saat Çalışma Planın Ayarlanması
• Vardiya Saatleri Belli olmayan İşletmelerde (Hastane) Çalışma planın Ayarlanması
• Hafta Tatili Belli Olmayan İşletmelerde Otomatik Hafta Tatili Ayarlanması.
• Personel Yemek, Yol Giderlerinin Geldiği Güne Göre Ayarlanması
• Avans, Kazanç Kesinti Tanımlama

Cloud PDKS Programı Ekran Görüntüleri